1W/4W AM/FM odvisno od števila baterij in nastavitve postaje

Prikaz rezultata